Komunikacja i konflikt – szkolenie

Konflikty spowodowane nieumiejętną komunikacją, zaczynają się od pozornych i często ignorowanych przez managerów błahostek – „ten krzywo spojrzał”, „tamten powiedział coś”. Niestety zignorowany konflikt nie ustaje, cały czas się tli, gotowy eksplodować w najmniej pożądanym momencie. Z powodu konfliktów, firmy tracą cennych pracowników i zawalają projekty.

Poprawianie komunikacji to świetna profilaktyka.

Jeżeli obserwujesz w swoim zespole powtarzające się nieporozumienia – interweniuj. Problem sam się nie rozwiąże. Zanim jednak przejdziesz do działania dowiedz się więcej o specyfice takich konfliktów i zasadach przeciwdziałania.

Podczas szkolenia przyjrzymy się i przeanalizujemy sytuacje konfliktowe spowodowane komunikacji.

Szkolenie nauczy Twój zespół przekształcania nieporozumień w konstruktywną dyskusję.

Szkolenie można przeprowadzić zarówno profilaktycznie, jak i w sytuacji konfliktu. Jeżeli jednak konflikt ma ostry przebieg rekomenduję najpierw załagodzić go mediacjami.

Wolisz być spostrzegany / spostrzegana jako lider ludzi i zespołów czy zarządzać strachem i współzawodnictwem?

*Ceny i zakres szkolenia są ustalane także w sposób indywidualny na potrzeby zleceniodawcy. Ilość osób obecnych na szkoleniu: max. 5 osób.

Umów się

Rozmowa empatyczna i współpraca – szkolenie

Szkolenie uczy zasad rozmowy empatycznej, jako podstawowej formy komunikacji międzyludzkiej. Metoda oparta na NVC (porozumieniu bez przemocy), jest uniwersalnym narzędziem budowania i podtrzymywania relacji z innymi.

Podczas szkolenia uczestnicy praktycznie przećwiczą aktywne słuchanie i z łatwością wprowadzą je w codzienne życie.

Sposób pracy z uczestnikami zwiększa ich uważność na wzajemne potrzeby.

Jest świetnym sposobem na zażegnanie lub profilaktykę konfliktu pracowniczego.

Pomaga w relacjach osobistych oraz zawodowych.

Spotkanie zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom, a także uczy, w jaki sposób nadawać Komunikat Ja, który nie zagraża samoocenie rozmówcy.

Szkolenie jest szczególnie pomocne dla rodziców, partnerów, przyjaciół, współpracowników, i wszystkich tych, którzy utknęli w ślepym zaułku oceniania, krytykanctwa i narzekania.

*Ceny i zakres szkolenia są ustalane także w sposób indywidualny na potrzeby zleceniodawcy. Ilość osób obecnych na szkoleniu: max. 5 osób.

Umów się