Jak pracuję?
Przede wszystkim z Tobą

Używam metod zaczerpniętych z NLP – programowania neurolingwistycznego – narzędzi wykorzystujących połączenie między postrzeganiem, komunikacją i działaniem.
Korzystam z metod: przeramowanie, kotwiczenie, metafory, modelowanie, linia czasu.

Ukończyłam dodatkowo kursy z zakresu systemu wewnętrznej rodziny (SWR), terapię akceptacji i zaangażowania, mindfullness.
Wykorzystuję w pracy metodykę Gestalt; fundamentem dla mnie jest komunikacja bez przemocy (NVC).

Używane przeze mnie narzędzia są dopasowywane indywidualnie według potrzeb, w odpowiednim czasie, we właściwej i bezpiecznej przestrzeni.
Nasza współpraca będzie krótkoterminowa, z precyzyjnie określonym problemem do rozwiązania.
Nie będziemy poświęcać nadmiernej uwagi, skąd wziął się problem – skupimy się na teraźniejszości i przyszłości, bo to one są najbardziej istotne.

Wprowadzimy pozytywne zmiany, wykorzystując Twoje kompetencje i zasoby intelektualne
.

Wszystko dla Ciebie i w zgodzie z Tobą.

  • Przyjrzymy się wspólnie Twoim emocjom – frustracji, zmęczeniu lub zniechęceniu – w obszarach życiowym lub zawodowym.
  • Spojrzymy razem z szerszej perspektywy na potrzeby równowagi, spokoju i poczucia bezpieczeństwa.
  • Określimy zasoby, którymi dysponujesz – za ich pomocą wdrożymy nowe postanowienia i przywrócimy balans Twojemu życiu.

Wspólnymi siłami przywrócimy Ci poczucie niezależności, przyjrzymy się przeszkodom na drodze do zmiany i rozprawimy się z nimi!
Działam zgodnie z mocno ugruntowanym w mojej osobowości kodeksem moralnym, szanującym odrębność drugiej osoby i zapewniającym jej pełne zaufane i dyskretność.
Pracuje zgodnie z kodeksem pracy coacha.
Poddaję moją pracę regularnym superwizjom.

Wykorzystuję silne podstawy zasad coachingu bazujące na psychologii humanistycznej:

Całość

Ludzie posiadają osobiste doświadczenia w zakresie swoich własnych wartości i celów.

Zmienność

Ludzie pragną stać się najlepszą wersją siebie.

Różnorodność

Każdy jest unikalny i wartościowy.

Wolność

Każdy chce mieć możliwość wyboru i taki wybór podejmować.

Zasobność

Ludzie mają mądrość i zasoby pozwalające im radzić sobie z trudnościami.

Możliwość

Możliwe jest znacznie więcej, niż ktokolwiek z nas przypuszczał. Podążaj za nadziejami  i marzeniami.