Mediacje

  • Czy chcesz spojrzeć na konflikt z nowej perspektywy?
  • W jaki sposób możesz odkryć potrzeby stron sporu?
  • Jak możesz szybko nauczyć się poprawnej komunikacji?

Mediator, jako bezstronna osoba z zewnątrz, przygląda się konfliktowi i pomaga stronom dojść do porozumienia. Podczas procesu mediacji określam z każdą stroną jej potrzeby i pomagam w sprawnym zakomunikowaniu ich. Mediacja może być przydatna w sytuacjach wymagających rozwiązania sporów – z twoim partnerem lub partnerką, dzieckiem, sąsiadką, przyjacielem, współpracownikiem w pracy itd. Mediacje dają poczucie sprawczości – każda ze stron ma prawo do przedstawienia swojej perspektywy i zaproponowania satysfakcjonujących ją rozwiązań.

Jak przebiegają mediacje?

  1. Rozpoczynają się od rozmowy (premediacje) z każdą ze stron. Podczas takiego spotkania każda ze stron ma możliwość przedstawienia mediatorowi swojej perspektywy trwającego konfliktu.
  2. Następnie strony spotykają się razem. Rozmowa jest moderowana przez Mediatora w taki sposób, by każda strona miała możliwość wypowiedzenia się i usłyszenia perspektywy drugiej strony.
  3. Kiedy strony zaczynają się słyszeć, otwiera się pole do rozmowy i zrozumienia. W takich momentach najłatwiej dookreślić potrzeby, nieuświadomione pragnienia i stanowiska – z korzyścią dla obu stron.
  4. Zaspokojenie potrzeb w sporze trwa zazwyczaj od dwóch do trzech spotkań – jest to uzależnione od okresu, od którego konflikt trwa, otwartości stron na siebie nawzajem, świadomości siebie u każdej ze stron

Inwestujesz: 180 zł/1,5h premediacje; 240 zł/1,5 h mediacje

Umów się

Indywidualne wsparcie w konflikcie

Jeśli jesteś w sytuacji konfliktowej, ale druga strona nie może lub nie chce brać udziału w procesie mediacji -> możesz skorzystać z indywidualnego wsparcia w konflikcie

Wspólnie przyjrzymy się sytuacji, w której jesteś.

Dam Ci wsparcie empatyczne, które pozwoli Tobie lepiej zrozumieć, co jest dla Ciebie ważne w tej sytuacji.

Poszukamy możliwych scenariuszy rozwiązań tej sytuacji.

Zapewniam anonimowość i dyskrecję podczas towarzyszenia w zmianie.

Inwestujesz: 180 zł/1,5h

Umów się

Jeśli potrzebujesz wsparcia, a proponowana cena przy danej usłudze jest poza Twoimi możliwościami – zadzwoń, ustalimy indywidualnie jak możemy to rozwiązać.